Suoraan sisältöön

Puheterapia

Joroisten terveysaseman puheterapiapalvelut järjestetään tällä hetkellä ostopalveluina.  Palvelut keskittyvät pääasiassa alle kouluikäisten lasten ja pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavien oppilaiden puheen ja kielen kehityksen ongelmien arviointiin ja terapiaan.

Lasten ja nuorten puheterapiaan pääsy

Puheterapeutti toimii lasten ja nuorten puheterapiapalvelujen järjestämiseksi tiiviissä yhteistyössä terveysaseman lastenneuvolan ja muiden erityistyöntekijöiden sekä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Puheterapeutti antaa myös varhaiskasvatuksen piiriin kuuluville lapsille puheterapiaa ja puheterapeuttisia arvioita. Terveyskeskuksen järjestämä puheterapia on asiakkaalle maksutonta.

Puheterapeutin arvioon ja puheterapiaan lapset ohjautuvat pääasiassa lastenneuvolan vuositarkastuksista joko terveydenhoitajalta tai lääkärin suosituksesta.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä puheterapeuttiin myös omasta aloitteestaan, jos lapsella on havaittavissa seuraavanlaisia puheen ja kielen tuottamisen ongelmaa.

 • 2 v 6 kk lapsen puhe on hyvin niukkaa
 • 3 v. lapsen puhe on hyvin epäselvää ja rakenteellisesti puutteellista
 • 4 v. lapselta puuttuu useita äänteitä tai ne ääntyvät poikkeavasti
 • lapsi ei näytä ymmärtävän puhetta
 • lapsen kiinnostus ihmisiä ja ympäristöä kohtaan on vähäistä
 • lapsella on todettu kielellinen erityisvaikeus tai epäily siitä
 • 5-6 -vuotiaalla lapsella on yksi tai kaksi äännevirhettä
 • lapsi änkyttää
 • lapsella on terveydelliseen pulmaan tai kehitykseen liittyvä puheen tuoton tai ymmärtämisen ongelma

Aikuisten puheterapia

Puheterapian tarpeen arvioi aina hoitava lääkäri terveysasemalla tai erikoislääkäri erikoissairaanhoidossa. Puheterapian aloittamiseksi ja järjestämiseksi tarvitaan aina lääkärin lähete. Lähete kirjoitetaan vastaanotolla tai muussa potilasta/asiakasta hoitavassa toimintayksikössä. Katso vastaanoton ajanvarauksen yhteystiedot.

Yhteystiedot

Puheterapian yhdyshenkilö terveysasemalla:

 • Terveydenhoitaja
 • Riikka Voutilainen
 • Soittoaika ma-pe 12.00-13.00
 • 040 053 1233

Design by Digitaali