Suoraan sisältöön

Seulonnat

Kuntien järjestämien seulontojen tarkoituksena on sairauksien, niiden esiasteiden tai taudin aiheuttajien löytyminen vielä oireettomasta väestöstä. Seulonnan järjestämisen perusteena on tutkimusnäyttöön perustuva tieto varhaisen diagnoosin ja hoidon hyödyllisyydestä kyseisessä sairaudessa. Esimerkiksi kuolleisuutta kohdunkaulan syöpään on voitu pienentää murto-osaan syövän esiasteiden seulonnan ja varhaisen hoidon ansiosta. Seulonta on olennainen osa ehkäisevää terveydenhuoltoa. 

Kohdunkaulansyövän joukkoseulonnat

Suomessa kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan eli joukkotarkastukseen kutsutaan vuosittain kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset. 

Seulonta perustuu kohdunkaulalta otettavaan irtosolunäytteeseen. Irtosolunäytteen avulla kohdunkaulan syövän esiasteet voidaan todeta hyvissä ajoin ennen varsinaisen syövän kehittymistä, jolloin parantava hoito voidaan toteuttaa pienellä toimenpiteellä. Kaikista syöpätaudeista kohdunkaulan syöpä onkin parhaiten estettävissä. 

Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpätauti – vain rintasyöpä on sitä yleisempi. Monet tautiin sairastuneista ovat hedelmällisessä iässä olevia naisia. Suomessa kohdunkaulan syöpä on seulonnan ansiosta harvinaistunut: vuosittain maassamme todetaan noin 150-160 uutta tapausta. 

Levinnyttä tautia hoidetaan leikkaus-, säde- ja sytostaattihoidoilla, mutta silti osa sairastuneista kuolee tautiin. Kaikista syöpätaudeista kohdunkaulan syöpä on kuitenkin parhaiten estettävissä: syöpää edeltäviä esiasteita osataan aktiivisesti etsiä ja hoitaa, jolloin varsinaista syöpää ei kehity. 

Seulontaan kannattaa aina osallistua, vaikka vastaava tutkimus olisikin tehty lähiaikoina muualla. Tutkimukset osoittavat, että organisoidulla seulontaohjelmalla (joukkotarkastukset) on parempi syövältä suojaava vaikutus kuin ohjelman ulkopuolella otetuilla irtosolu- eli Papa-näytteillä. Myöskään raskaus, imetys tai kohdunpoisto ei aiheuta estettä seulonnalle. Yleisimmät kysymykset kohdunkaulan syövän seulonnasta. 

Seulontaikäluokkaan kuuluvat saavat kutsun kotiin. Kutsussa on ohjeet ajan varaamiseksi. Noudata seulontakutsua! 

Mammografia- tutkimukset

Mammografiatutkimus on rintojen röntgenkuvaus. Tutkimuksesta saatu säteilyannos on pieni. Mammografiatutkimus ei edellytä esivalmisteluja eikä jälkihoitoa. 

Mammografiaseulontaan kuuluvalle tulee henkilökohtainen kutsu. Seulontakuvaukset tehdään Varkauden sairaalan kuvantamisessa osoitteessa Savontie 55. Kunkin kutsuttavan ikäluokan kuvaus toteutuu noin kahden vuoden kuluttua edellisestä. 

Tutkimuksen aikana ylävartalo tulee riisua paljaaksi. Tutkimuksen suorittaa röntgenhoitaja. Kuvauksessa rinta puristetaan kahden levyn väliin ja rintaa voidaan joutua venyttämään, jotta saataisiin kaikki tarvittavat rakenteet näkyviin. Rinnan puristus tehdään siksi, että rinta saataisiin mahdollisimman ohueksi. Rinnan ollessa mahdollisimman ohut, röntgensäteitä voidaan käyttää vähemmän ja rinnan sisäiset rakenteet näkyvät kuvassa paremmin. Puristus ja venytys voivat tuntua epämukavilta tai aiheuttaa hetkellistä kipua. Tutkimus kestää yhteensä vain noin kymmenen minuuttia, joista varsinainen röntgenkuvan ottaminen muutaman minuutin. 

Seulontamammografiatutkimukseen osallistuneista kutsutaan varmistustutkimuksiin (lisäkuvat/ultraääni) noin 5%. 

Mammografiaesite (pdf)

Lisätietoja mammografiaseulonnoista löydät täältä

Suolistosyövän seulonnat

Suolistosyövän seulonta käynnistyy  syksyllä 2022. Ensimmäisenä vuonna seulonta koskee 60 - 68- vuotiaita. Vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia. 

Seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti,  jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulottava saa kotiin kirjeen, jossa on kutsu seulontaan, testi, tietoa seulonnasta ja ohjeet näytteenottoon. Ulostenäyte otetaan itse wc-käynnin yhteydessä ja postitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Seulontakutsun mukana on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. 

Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta. Seulontatestin tulos tulee kotiin postitse. Seulontatestissä positiivisen tuloksen saanut sopii jatkotutkimuksen järjestämisestä oman alueensa seulontahoitajan kanssa. Jatkotutkimus on useimmiten paksusuolen tähystys eli kolonoskopia ja se tehdään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Islab lähettää kutsut, analysoi näytteet ja lähettää seulottavalle kirjallisesti seulontatestin tuloksen. 

Design by Digitaali