ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. ELY-keskus edistää yrittäjyyttä, elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja monipuolisuutta sekä työmarkkinoiden toimivuutta. ELY-keskus neuvoo, kehittää ja rahoittaa asiakkaitaan asiantuntevasti ja aktiivisesti.

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164
50101 MIKKELI

Käyntiosoite: Jääkärinkatu 14
Puh. 029 502 4000
Fax (015) 651 9149
http://www.ely-keskus.fi/