Kunnan elinkeinotoimi

Joroisten kunnan elinkeinotoimi on osa seudullista ja valtakunnallista Yritys - Suomi yrityspalveluverkostoa. Elinkeinotoimea edustaa elinkeinoasiamies. Luottamushenkilö-organisaationa elinkeinoasioissa toimivat elinkeinojaosto ja kunnanhallitus.

Kunta ostaa aloittavien yritysten palvelut Keski-Savon Uusyrityskeskus Wäläkky ry:ltä.


Lisätietoja:

www.yritys-suomi.fi
www.walakky.fi