Maakuntaliitto

Etelä-Savon maakunnan yleisestä kehittämisestä vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Viranomaisena se vastaa myös maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta. Eteläsavolaisten kuntien yhteenliittymänä maakuntaliitto toimii yhteisenä kehittämisyksikkönä ja valvoo maakunnan etua monin eri tavoin.

Etelä-Savon Maakuntaliitto
Hallituskatu 3 A
50100 MIKKELI
Puh. (015) 321 130
Fax (015) 321 1359
www.esavo.fi