RaJuPuSu Leader

Joroinen on mukana Rajupusu Leader ry:ssä, joka rahoittaa erityisesti maaseudun ruohonjuuritason yleishyödyllisiä hankkeita sekä alueella toimivia pienyrityksiä. Lisäksi Rajupusu Leader rahoittaa Itä-Suomen kalatalousohjelman puitteissa kalatalouselinkeinon yrityksiä sekä erilaisia hankkeita.

Leader on matalan kynnyksen toimintaa, jolla asukkaat saadaan mukaan vaikuttamaan siihen, mitä omassa elinympäristössä olisi parannettava. Vuosina 2007–2013 Rajupusu Leader -rahoituskehys oli 3,15 miljoonaa euroa ja sillä toteutettiin 72 erilaista yleishyödyllistä kehittämishanketta ja yritystukia myönnettiin 91 kappaletta. Yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla mm. kunnostettiin kylätaloja, rakennettiin laavuja, ehostettiin nuorisotiloja, hankittiin kylän yhteisiin tiloihin laitteita ja koneita sekä parannettiin ulkoilureittejä.

Lisätietoja: www.rajupusuleader.fi

RaJuPuSu Leader ry
Juvantie 2
51900 JUVA