Keräämme joroislaisia yritystarinoita!

Yritystarinoita Joroisista

Keräämme joroislaisia yritys-/yrittäjätarinoita, jotka jaamme kunnan sosiaalisessa mediassa ja kokoamme lopuksi kunnan nettisivuille oman sivun tulleista yritystarinoista.

Toivoisimmekin jokaista paikallista yrittäjää ja yritystä osallistumaan yritystarinoihin, yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta!

Toimita meille haluamiasi tarina tekstimuodossa. Esimerkiksi yrityksen synnystä, historiasta ja nykytilasta. Linkkaa tekstiin myös yrityksesi www-sivujen ja sosiaalisen median linkit.
Liitä mukaan kuva- tai videoaineistoa, jonka haluat osaksi julkaistavaa yritystarinaa.

Keräämme yritystarinoita ja julkaisemme ne sosiaaliseen mediaan tulojärjestyksessä. Julkaisemme yhden yritystarinan joka viikko. 

Yritystarinoita otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen: yritystarinat@joroinen.fi

#yritystarinoitajoroisista