Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoaika perustuu vuorohoidossa huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa sähköisen varhaiskasvatusaikojen varausjärjestelmän kautta.

Hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu sunnuntaisin klo 23, viikkoa ennen ilmoitettavaa ajankohtaa.

  • Varhaiskasvatusaikavarauksiin edellä mainitun ajankohdan jälkeen tulevia lisätarpeita voidaan ottaa huomioon kunkin ryhmän tilanteen mukaan.
  • Vanhemman vapaa-, loma-, sairauspäivät eivät ole vuorohoidon peruste. Lapsi voi tulla tuolloin tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen yksikön normaalin aukioloajan puitteissa.
  • Suositeltava hoitopäivän enimmäispituus on 10 tuntia ja lapsen edun mukaista on pitää keskimäärin kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa.

Ilmoita varhaiskasvatusajat verkossa

Ilmoita varhaiskasvatusajat kätevästi varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ilmoituksen voi tehdä yhdeksi viikoksi tai pidemmäksi ajaksi kerrallaan. Suosittelemme ilmoittamaan varhaiskasvatusajat niin pitkäksi ajaksi kuin mahdollista.

Ohje varhaiskasvatusaikojen sähköiseen ilmoittamiseen (pdf)