Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoaika perustuu vuorohoidossa huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa sähköisen varhaiskasvatusaikojen varausjärjestelmän kautta.

Hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu sunnuntaisin klo 23, viikkoa ennen ilmoitettavaa ajankohtaa.

  • Varhaiskasvatusaikavarauksiin edellä mainitun ajankohdan jälkeen tulevia lisätarpeita voidaan ottaa huomioon kunkin ryhmän tilanteen mukaan.
  • Vanhemman vapaa-, loma-, sairauspäivät eivät ole vuorohoidon peruste. Lapsi voi tulla tuolloin tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen yksikön normaalin aukioloajan puitteissa.
  • Suositeltava hoitopäivän enimmäispituus on 10 tuntia ja lapsen edun mukaista on pitää keskimäärin kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa.

Ilmoita varhaiskasvatusajat verkossa

Ilmoita varhaiskasvatusajat kätevästi Päikky -ohjelman kautta (www.paikky.fi tai Päikky-sovellus).

Ohje huoltajalle Päikky -tietojärjestelmään kirjautumista varten on tässä: Paikky ohje huoltajalle .

Ilmoituksen voi tehdä yhdeksi viikoksi tai pidemmäksi ajaksi kerrallaan. Suosittelemme ilmoittamaan varhaiskasvatusajat niin pitkäksi ajaksi kuin mahdollista.