Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja estää ympäristön pilaantumista.

Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan toimimalla lupa- ja valvontaviranomaisena eri lakien määräämissä tehtävissä, osallistua kuntaa koskevaan maankäytön ja ympäristön suunnitteluun ja ohjaukseen, antaa lausuntoja toimialaa koskevissa asioissa ja osallistua asiantuntijana kuntaa koskeviin erillisprojekteihin.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm. seuraavat lupa-asiat:

  • ympäristöluvat
  • maastoliikennelain mukaiset luvat
  • ilmoitukset lyhytaikaisesta häiritsevästä melusta
  • maa-aineslain mukaiset luvat
  • toimialaan yleisesti liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitukset

Lisätietoa ympäristönsuojelusta, lupa-asioista, määräyksistä, ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista sekä tarvittavat lomakkeet löydät Keski-Savon ympäristötoimen sivuilta.

Yhteystiedot

  • Ympäristösihteeri
  • Marika Limatius
  • (Sovi toimistotapaamiset etukäteen)
  • 040 673 8488
  • marika.limatiusleppavirta.fi

Design by Digitaali