Maaseutupalvelut

Rantasalmen kunta isännöi Joroisten, Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien maaseututoimea.

Toimialan tehtäviin kuuluvat mm. paikallinen maataloustukihallinto (hakemusten käsittely ja maksatus), maataloutta koskevat riistavahinkoarviot, rauhoitettujen lintujen aiheuttamien maatalousvahinkojen arviointi ja hukkakauratarkastukset. Yhteistoiminta-alueella on 662 aktiivimaatilaa (v. 2021), joista 150 on Joroisissa. Viljeltyä peltoa Joroisissa on noin 6 600 hehtaaria.

Vuoden 2022 alusta Joroisten maatalouslomitus on osa Kaakkois-Suomen lomitusaluetta, jota hallinnoi Mikkelin kaupunki. Kaikille yrittäjille yhteinen lomituksen palvelunumero 1.1.2022 alkaen on 015 194 2550. Lisätietoa löytyy lomituspalveluiden sivuilta.

Keski-Savon Ympäristötoimi tuottaa Joroisten kunnalle eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut.

Yhteystiedot

  • Maaseutupäällikkö
  • Sirpa Leväinen
  • Tavattavissa Joroisissa ajanvarauksella ja puhelimitse
  • 040 725 0284
  • sirpa.levainenjuva.fi

Kunnan tuki karjatalousyrittäjille

Kunta tukee karjatalousyrittäjien jaksamista ja karjataloustyöntekijöiden työllistämistä. Tukea voi saada yrittäjää kohden enintään 150 tuntia kalenterivuodessa.

Tuki edellyttää, että tilalle on palkattu tai tila on ostanut karjataloustyötä tekevän henkilön työpanosta korvaushakemuksella ilmoittamansa tuntimäärän verran. Tuenhakijan tulee osoittaa tämä tarvittavin dokumentein, esim. kuitti- tai työsopimuskopiolla. Tuen määrä on 7 e/tunti.

Tukea maksetaan hakemusjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Hakemuslomake löytyy kotisivulta osoitteesta www.joroinen.fi/lomakkeet

 

Hyödyllisiä linkkejä