Tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely on kuvattu käyttötarkoituksen mukaisesti tietosuojaselosteissa, joista ilmenevät käsiteltävät tiedot, käsittelyn peruste, säännönmukaiset luovutukset, suojauksen keinot sekä rekisteröidyn oikeudet. Asiakkaalla (rekisteröidyllä) on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän rekistereissä sekä oikeus pyytää oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus ja siten henkilötietojen käsittely.

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään sitten tarkempia tietoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään ensisijaisesti virallisia tietopyyntölomakkeita.

Hallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi