Lupa-asiointi

Joroisissa on käytössä rakentamisen sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.

Voit käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennuslupaprosessin käynnistymistä. Luvanhaku tapahtuu Lupapisteen kautta.

Ohjeita Lupapisteen käyttöön.

Maksut ja taksat

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.