Sivistystoimen ja vapaa-aikatoimen avustukset

Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksiköstä).

Avustukset ovat luonteeltaan toiminta-avustuksia, jotka maksetaan aina toteutuneita kuitteja ja/tai ohjaajapäiväkirjoja vastaan.

Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan.

Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta.

Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännöissä olevat perusteet ovat laskennallisia eivät sitovia.

Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksiköstä).

Järjestöjen tulee toimittaa vuosittain tilinpäätösasiakirjat (tase, tilinpäätös, toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma) avustuksen myöntäjälle.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan 4.12.2013 § 83.

Yhteystiedot

  • Hyvinvointipäällikkö
  • Anitta Korhonen
  • 040 520 5102
  • anitta.korhonenjoroinen.fi