Paron ranta-alue

Paro-järven rannoilta löytyy lukuisia tontteja asumiseen ja vapaa-ajan rakentamiseen.

Mikäli ostat asuinrakennustontin ja rakennat sille omakotitalon, maksaa tontti vain 10 000 €. Mikäli haluat, voit rakentaa asuinrakennustontille myös loma-asunnon, mutta tontin hinta on tällöin 15 000 €.

Kaikki loma-asuntotontit maksavat 12 000 €.

Rakentamisvelvoitteeksi omakotitaloille asetetaan 80 k-m2 ja loma-asunnoille 60 m2 kolmen vuoden kuluessa ostohetkestä. Velvoitteeseen lasketaan joko asuin- tai vapaa-ajan rakennuksen sekä talousrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala.

Mikäli asuinrakennusta halutaan rakentaa loma-asunnon rakennuspaikalle, on tonttiin ostettava lisämaata, jotta vaadittava 5 000 m2 tontin koko täyttyy. Kunta puoltaa tällöin poikkeamisluvan myöntämistä. Lisämaan hinta määräytyy tapauskohtaisesti lähinnä puuston arvosta riippuen.

Kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät tästä.

Ilmakuvaa alueelta