Organisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu kunnanhallituksen alaisiin toimialoihin: yleishallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala.

Toimialat jakautuvat tulosalueisiin (talousarvioon nähden sitovat tasot) ja niiden alaisiin yksiköihin.

Yleishallinnon toimialaan kuuluvat tulosalueet ovat hallinto, elinkeinotoimi, konsernipalvelut, työllisyydenhoito ja tietohallinto.

Tekniseen toimialaan kuuluvat tulosalueet ovat tekninen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu, ympäristötoimi kuntatekniikka, kiinteistö- ja ruokapalvelut, maa- ja metsätilat, rakennusvalvonta, yksityistieasiat, teknisen toimen projektit sekä vesihuoltolaitos.

Sivistystoimialaan kuuluvat tulosalueet ovat perusopetus, lukio-opetus, varhaiskasvatus, hyvinvointi, kirjastotoimi ja vapaa sivistystyö.

Perusturvan toimialaan (Varkauden kaupunki, järjestämissopimus) kuuluvat tulosalueet ovat psykososiaaliset palvelut, kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito, perusterveydenhuollon avohoito ja erikoissairaanhoito.