Nuohous

Nuohouspiirijärjestelmä purkautui vuonna 2019 eli pelastuslaitoksilla ei ole enää nuohouspalveluiden järjestämisvastuuta. Nuohouspiirijärjestelmän purkaminen ei poista nuohousvelvoitteita, vaan nuohoukset on edelleenkin tehtävä ja ovat tärkeä osa paloturvallisuutta.

Lisätietoja nuohouksen järjestämisestä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sivuilta.