Hallintosääntö

Joroisten kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosäännössä määrätään

  • toimielimistä ja johtamisesta
  • toimivallasta ja tehtävistä konserniohjauksessa ja sopimusten hallinnassa
  • kunnan viranomaisten muista tehtävistä ja toimivallan jaosta
  • taloudesta sekä ulkoisesta ja sisäisestä valvonnastaja riskienhallinnasta
  • valtuuston toiminnasta ja kokouksista
  • toimielinten kokouksista sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä
  • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.

Hallintosäännössä toimielimellä tarkoitetaan valtuustoa, kunnanhallitusta, lautakuntia, niiden jaostoja sekä toimikuntia sekä johtoryhmää ja tilapäistä valiokuntaa. Viranomaisilla tarkoitetaan toimielimiä sekä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joille on hallintosäännössä annettu toimivaltaa ja määrätty tehtäviä. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- ja työsuhteessa olevia.

Joroisten kunnan hallintosääntö 1.8.2023 alkaen (pdf)