Suoraan sisältöön

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti.

Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa, Kalalammella ja Valkeisella. Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin. Kunnan alueella toimii yhdeksän vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talousveden.

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Laitostoiminta ja verkostojen kunnossapito 2020

Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä 226 037 m3 ja laskutettu vesimäärä oli 189 888 m3.  Jätevettä vastaanotettiin 151 359 m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 119 819 m3. Osuuskunnille myytiin vettä 48 779 m3. Talousveden verollinen hinta taajamassa oli 1,61 €/m3 ja jäteveden hinta oli 2,91 €/m3. Osuuskunnilta laskutettavan talousveden hinta oli 1,29 €/m3.

Laitoksen toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Talousveden laatu täytti sille asetetut terveydelliset ja tekniset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut puhdistustavoitteet.

Yhteystiedot

Tekninen toimi tuottaa Joroisten vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Vesi ja viemärihuoltoa johtaa tekninen johtaja.

 • Tekninen johtaja
 • Petri Miettinen
 • 040 661 4342
 • petri.miettinenjoroinen.fi

 • Toimistosihteeri
 • Jaana Tirkkonen
 • 040 182 3843
 • jaana.tirkkonenjoroinen.fi

Vesilaitoksen hoitajat

 • Vesilaitoksen hoitaja
 • Juha Rytkönen
 • Vesilaitos
 • 040 035 8240
 • juha.rytkonenjoroinen.fi
 • Laitosmies
 • Tommi Kiukas
 • Vesilaitos
 • 040 662 5520
 • tommi.kiukasjoroinen.fi

Design by Digitaali