Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti.

Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa. Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin. Kunnan alueella toimii yhdeksän vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talousveden.

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Laitostoiminta ja verkostojen kunnossapito 2022

Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä 316 803 m3 ja laskutettu vesimäärä oli 194 506 m3.  Jätevettä vastaanotettiin 129 868 m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 119 462 m3. Osuuskunnille myytiin vettä 49919 m3. Talousveden verollinen hinta taajamassa oli 1,65 €/m3 ja jäteveden hinta oli 2,99 €/m3. Osuuskunnilta laskutettavan talousveden hinta oli 1,33 €/m3.

Laitoksen toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Talousveden laatu täytti sille asetetut terveydelliset ja tekniset vaatimukset. Talousvesi on laadultaan keskikova. Jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut puhdistustavoitteet.

Yhteystiedot

Tekninen toimi tuottaa Joroisten vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Vesi ja viemärihuoltoa johtaa tekninen johtaja.

 • Tekninen johtaja
 • Petri Miettinen
 • 040 661 4342
 • petri.miettinenjoroinen.fi
 • Toimistosihteeri
 • Jaana Tirkkonen
 • 040 182 3843
 • jaana.tirkkonenjoroinen.fi
 • Toimistosihteeri
 • Taina Gustafsson
 • 044 721 2820
 • taina.gustafssonjoroinen.fi
 • Vesilaitoksen hoitaja
 • Juha Rytkönen
 • Vesilaitos
 • 0400 358 240
 • juha.rytkonenjoroinen.fi
 • Laitosmies
 • Timo Haikarainen
 • Vesilaitos
 • 044 715 6170
 • timo.haikarainenjoroinen.fi