Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnanliitossa olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista ja niiden käsittelyvaiheista sekä muista toimista, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja toteuttamiseen.

Joroisten kunnan vuoden 2023 kaavoituskatsaus on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.