Työ, elinkeino ja maahanmuutto

Joroisten kunnassa elinvoimaisuutta edistetään turvaamalla ja kehittämällä yritysten toimintaympäristöä sekä tukemalla neuvonnan keinoin yrittäjiä ja yrityksiä niiden eri vaiheissa.

Joroisten kunnan elinkeinopalvelut tuottaa Navitas Kehitys Oy. Joroislaisten yritysten käytössä on kaikki Navitas yrityspalveluiden palvelut.

Kunnassa on teollisuuteen ja yrittämiseen sekä kuluttajille suunnattuun kaupankäyntiin soveltuvia tontteja keskeisillä paikoilla.

Joroisten kunnassa työskentelee maahanmuutto- ja työllisyyskoordinaattori, jonka työnkuvaan kuuluu maahanmuuttajataustaisten asukkaiden ja heidän parissaan toimivien verkostojen yleinen ohjaus ja neuvonta.