Lomakkeet

Hallinto

Ansionmenetysten ja kustannusten korvaushakemus
Luottamushenkilön matkalasku
Luottamushenkilön palkkiotietolomake
Hakemus vuokrajärjestelyistä
Lomake tontin/kiinteistön ostoon

Kuntavaalit 2021/ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Tekniset palvelut

Rakentaminen

Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Vesihuoltolaitos

Vesi- ja viemäriliittymishakemus

Asuminen 

Vuokra-asuntohakemus
Vuokra-asuntohakemus vanhustentaloyhdistykselle
Vuokra-asunnon irtisanomislomake
Poistumisturvallisuusselvitys
Tieavustushakemus

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Sosiaali ja terveyspalvelut

Perusturva

Kotihoidon tuloselvitys
Kotiin annettavien palvelujen hakemus
Liite opiskelijan toimeentulotukihakemukseen
Omaishoidontukihakemus
Täydentävä toimeentulotukihakemus
Vammaispalveluhakemus (ohjautuu Varkauden sivulle)
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus (ohjautuu Varkauden sivulle)
Yhteydenottolomake lapsiperhepalveluihin

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys
Tuloselvitys yrittäjälle
Palvelurahahakemus
Yhteydenottolomake lapsiperhepalveluihin

Koulutus ja opiskelu

Lähikoulun muutos
Oppilaan muuttaminen
Koulukuljetushakemus
Saattokorvaushakemus koulukuljetukseen
Hakemus koululaisen iltapäivätoimintaan
Muutos koululaisen iltapäivätoimintaan
Yhteydenottolomake lapsiperhepalveluihin

Vapaa-aika

Leirien ja koulutusten avustushakemus
Liikuntatoimen ostopalvelutarjous
Ohjauspäiväkirja avustushakemusta varten
Seniorikortti
Urheilupalkittavien lomake

Kesätyöllistäminen

Yritysten ja yhteisöjen kesätyöllistämistukihakemus 2021