Suoraan sisältöön

Hanketoiminta

Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Pohjois-Savon liitto ja Joroisten kunta

Joroinen - vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä

Joroisten kunta on aloittanut vihreää teknologiaa ja kestävää matkailua kehittävän EAKR-hankkeen, jossa auringolla on tärkeä rooli. Aurinkosähköstä halutaan käyttövoimaa lentokoneille, datakeskukselle ja kaikille energian käyttäjille.

Hankkeessa laaditaan kolme kehittämisselvitystä, jotka vauhdittavat paitsi yritysten, niin myös kolmannen sektorin mahdollisuuksia kehittää palveluja ja vihreää teknologiaa eli green techiä. Aurinkovoiman lisääminen tukee Joroisten kunnan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Yhtenäisessä kokonaissuunnitelmassa valtatie viiden risteysalueelle, satamaan, lentokentälle ja Kotkatharjulle luodaan edellytyksiä eri alojen uudelle yritystoiminnalle: lentokentän alueella etenkin TKI- ja digitalisaatiotoimijoille ja satamassa ja Kotkatharjulla matkailutoimijoille. Kotkatharjun osalta tukena on vuonna 2015 valmistunut kehittämissuunnitelma. Hankkeessa suunnitellaan parin kilometrin mittainen esteetön Saimaan reitti, joka yhdistää Kotkatharjun satamaan ja viitostien risteysalueeseen.

Huutokosken green tech -kehittämissuunnitelmassa luodaan toimintaedellytyksiä aurinkoenergian tuotannon lisäämiselle ja datakeskuksen sijoittumiselle Huutokoskelle. Mahdollisen datakeskuksen hukkalämpökin pyritään hyödyntämään TKI-toiminnassa eli tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovoinnissa.

Lentopaikkaselvityksessä kartoitetaan saavutettavuuden ja matkailun osalta käyttämätön potentiaali sekä mahdollisuudet muun muassa markkinaehtoisen ja sähköisen, vihreän lentotoiminnan aloittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Samalla selvitetään mahdollisuus vaihtaa lentoterminaalin energianlähde öljystä maalämpöön tai aurinkoenergiaan.

EAKR-hankkeen Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä (A78761) rahoittaa Pohjois-Savon liitto. Kustannusarvio on 187 500 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusta on 80 prosenttia (150 000) ja Joroisten kunnan omarahoitusta 20 prosenttia (37 500). Hanke alkoi 15.8.2022 ja päättyy 31.12.2023.

  • Projektikoordinaattori
  • Anna Kaasinen
  • 044 901 9273
  • anna.kaasinenjoroinen.fi

Design by Digitaali