Kaavoitus

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle.

Vireillä olevat kaavat

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan Joroisten kunnan alueella vuoden aikana laadituista kaavoista.

Nähtävillä olevat kaavat löydät sivulta kuulutukset.

Rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestys ohjaa rakentamista pääasiassa silloin, kun alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.

Joroisten kunnassa kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. Kaava-asiat valmistelee tekninen johtaja.

Yhteystiedot

  • Tekninen johtaja
  • Petri Miettinen
  • 040 661 4342
  • petri.miettinenjoroinen.fi