Kirjaamo

Joroisten kunnan eri hallinnonaloilla on oma hajautettu kirjaamo. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Dynasty – järjestelmään asiakirjoja kirjaavat hallinnon, sivistystoimen sekä teknisen toimen sihteerit. Kirjaamot antavat tietoa oman vastuualueensa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Yhteystiedot

Joroisten kunnan ja kirjaamon sähköinen osoite on joroinen.kunta@joroinen.fi. Vastuu sähköisen asiakirjan perillemenosta on aina lähettäjällä.