Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua.

Joroisten kunnan palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain palvelun edellyttämässä laajuudessa ja vain kustakin palvelusta säädetyn erityislain mukaisesti, tai joissakin erityistapauksissa myös henkilön nimenomaisella suostumuksella. Joroisten kunta ei kerää henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietosuojavastaavat

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan Joroisten kunnalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Joroisten kunnan tietosuojavastaava on tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen.

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään sitten tarkempia tietoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään ensisijaisesti virallisia tietopyyntölomakkeita.

Yhteystiedot

  • Terveystoimen tietosuojavastaava
  • Sanna Kaskivirta
  • 044 444 2466
  • sanna.kaskivirtavarkaus.fi
  • Tietosuojavastaava
  • Marja Kosunen
  • 044 444 2556
  • marja.kosunenvarkaus.fi