Yleistä tietoturvasta

Tietoturva ja tietosuoja ovat Joroisten kunnassa kiinteä osa päivittäistä toimintaa, ja lähtökohta luottamukselliselle viranomaistoiminnalle. Joroisten kunta ei koskaan kysy käyttäjiltä pankkitunnuksia, salasanoja, luottokortin numeroa tai muita tunnisteita puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla. Huolehdi siitä, että kukaan ei pääse niihin käsiksi. 

Tietoturvallisuus kattaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät toteutukset. Tietoturvalla kunnassa tarkoitetaan kaikissa muodoissa olevan tiedon (sekä tietojärjestelmien, tietoliikenteen, palveluiden ja niiden käyttöympäristöjen) turvaamista siten, että tiedon alkuperäisyys, luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus kyetään varmistamaan. Periaatteena on, että tietoturvallisuuskäytännöt kattavat kaikki kunnan tietojenkäsittelytehtävät sisältäen myös asiakirjahallinnon sekä arkistoinnin ottaen huomioon toimialojen ja työyksiköiden perusluonteen ja tietoturvatarpeet. Tietoturvallisuus pyritään integroimaan kiinteästi kunnan palveluihin ja toimintaan, sekä jokaisen käyttäjän työtapoihin. 

Lisätietoja tietoturvasta saat Viestintäviraston sivuilta.