Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Oppilashuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Pohjois-Savon hyvinvointialue/koululaisten palvelut

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen, siv.laut 13.06.2023 § 47
Lapsen, oppijan, oppilaan, opiskelijan tuen ja opiskeluhuollon käsikirja (pdf)