Suoraan sisältöön

Kunnanvaltuusto

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää kunnan päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuustokausi 1.6.2017 - 31.5.2021

27 valtuutettua.

Puheenjohtajisto 1.6.2017 - 31.5.2021

Puheenjohtaja Sari Juutilainen

1. varapuheenjohtaja Jani Kautto
2. varapuheenjohtaja Jani Kasanen

Valtuusto 1.6.2017 - 31.5.2021

 • Janne Immonen
 • janne.immonenjoroinen.fi
 • Maija-Riitta Kansanoja
 • 040 8445 715
 • maija-riitta.kansanojajoroinen.fi
 • Matti Pentikäinen
 • 040 089 7421
 • matti.pentikainenjoroinen.fi
 • Jari Toroi
 • jari.toroijoroinen.fi

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

KESK + KD  Jani Kautto

KOK           Jari Toroi

SDP           Maija-Riitta Kansanoja

PS             Risto Keinänen

Sit             Mari Huupponen

Joroinen 2020 Esko Kotivuori

Design by Digitaali