Kunnanvaltuusto

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää kunnan päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

21 valtuutettua.

Puheenjohtajisto 1.8.2021 – 31.5.2025

Puheenjohtaja Sari Järn

1. varapuheenjohtaja Jiri Leppänen
2. varapuheenjohtaja Mari Huupponen

Valtuusto 1.8.2021 – 31.5.2025

 • Jarno Pettersson
 • jarno.petterssonjoroinen.fi
 • Justiina Suhonen
 • justiina.suhonenjoroinen.fi
 • Mimmi Valkonen
 • mimmi.valkonenjoroinen.fi
 • Kari Suhonen
 • kari.suhonenjoroinen.fi

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

Keskustan valtuustoryhmä Mimmi Valkonen
Joroisten Demarit Pekka Holopainen
Kokoomuksen valtuustoryhmä Jari Toroi
Joroisten Perussuomalaiset Ry Hannu Lahtinen