Suoraan sisältöön

Perusopetus

Perusopetusta järjestetään Joroisissa Kuvansin koululla sekä kirkonkylällä sijaitsevalla Joroisten yhtenäiskoululla.

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.

Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen. Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Joroisten kunnassa pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta.

Lomakkeita


Yhteystiedot

  • Sivistysjohtaja
  • Aki Pelkonen
  • 044 493 5611
  • aki.pelkonenjoroinen.fi

  • Sivistystoimen sihteeri
  • Mira Heilimo-Räsänen
  • 040 664 6774
  • mira.heilimo-rasanenjoroinen.fi

Design by Digitaali