Tiet, kadut ja yleiset alueet

Tekninen toimi vastaa kunnan katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä yleisten uimarantojen hoidosta.

Rakennettuja puistoja Joroisissa on n. 3 ha. Niiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapito koskee yhteenlaskettuna 10 hehtaarin laajuista aluetta. Kunnan ylläpitämiä katuja on n. 40 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 4 km.

Yhteystiedot

  • Kunnossapitopäällikkö
  • Tarja Taskinen
  • 040 635 7799
  • tarja.taskinenjoroinen.fi