Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (kuntalain 28 §). Aloiteoikeus lisää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kuntalaisaloitteet kirjataan ja ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet, joten aloitteeseen on liitettävä yhteystiedot myöhempää yhteydenpitoa varten.

Kaikki Kuntalaisaloite.fi-palveluun tehdyt aloitteet tarkastetaan ennen niiden julkaisemista. Palvelun käyttö on maksutonta. 

Aloitteen voi tehdä:

Kirjeenä lähetetty aloite pitää olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää kunnan kirjaamoon tai tuoda itse virastolle sen aukioloaikana. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahd. sähköpostiosoite).

Osoita aloite osoitteeseen Joroisten kunta/kirjaamo, Lentoasemantie 130, 79600 JOROINEN