Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja huolehtia kunnan hallintotehtävistä ja vastata siitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritelty toiminta-ajatus sekä päämäärät ja tavoitteet toteutuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymien strategioiden toteutumisesta.

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen vuodesta 2021 alkaen 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Toimikausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Jäseniä 7.

Puheenjohtaja Jani Kautto
1. varapuheenjohtaja Pekka Holopainen
2. varapuheenjohtaja Eeva Tikkanen

Kokoonpano

  • Mimmi Valkonen
  • mimmi.valkonenjoroinen.fi

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@joroinen.fi.