Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Vardaan on kerätty varhaiskasvatuksen tietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä teknisen toimittajan kanssa.

Esioppilaiden tiedot tallennetaan Koski-palveluun ((884/2017 7 §).

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Huoltaja voi katsella lapsensa tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Tietovarantoon tallennetaan tiedot:

  1. varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  2. varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  3. varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Jatkossa varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta. Tietovarannon tietoja käyttävät mm. seuraavat tahot:

  1. Kela, Tilastokeskus, Aluehallintovirasto ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö     
  2. Kunta
  3. Varhaiskasvatusta koskeva tutkimus

Joroisten kunnan tiedot tallennetaan olemassa olevien varhaiskasvatus- ja esiopetushakemusten sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäätösten perusteella.

Lisätietoja

Tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen tietovaranto ( Varda) (pdf)