Yleiskaavat

Yleiskaavalla määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö yleispiirteisesti.Yleiskaava voidaan tarpeen mukaan laatia joko koko kunnan kattavaksi yleiskaavaksi tai tiettyä osa-aluetta koskevaksi osayleiskaavaksi. Se voi myös olla useamman kunnan yhteinen.Yleiskaava ohjaa asemakaavaa. Yleiskaava voi olla sitova yleiskaava tai tavallinen yleiskaava oikeudelliselta vaikutukseltaan.

Kirkonkylän ja Kuvansin taajamien alueet ovat yleiskaavoitettuja. Yleiskaavoitettuja ovat lisäksi myös suurin osan Joroisten rannoista. Rantayleiskaavoja ovat Saimaan alueen rantayleiskaava ja Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava.

Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava

Kuvansin osayleiskaava

Saimaan alueen rantayleiskaava