Päätöksenteko

Toimielinorganisaatio

Kelpoisuudesta asettua ehdolle kunnan toimielimiin säädetään kuntalaissa. Toimielimien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien jäsenet valitaan toimikauden aloitusta seuraavassa kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kunnanhallitukseen voidaan valita varsinaisiksi jäseniksi vain varsinaisia valtuutettuja ja varajäseniksi valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakuntien jäsenet valitaan ensisijaisesti valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta ja toissijaisesti kuntavaaleissa ehdoilla olleiden henkilöiden keskuudesta. Kunnanhallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kunnan virallisen luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta.

Toimielimien jäsenmäärä

  • Valtuusto 21
  • Kunnanhallitus 7
  • Tarkastuslautakunta 5
  • Sivistyslautakunta 5
  • Tekninen lautakunta 5

Yhteisiä lautakuntia ovat perusturvalautakunta (isäntäkunta Varkaus), Keski-Savon ympäristölautakunta (isäntäkunta Leppävirta) sekä maaseutulautakunta (isäntäkunta Rantasalmi).

Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista, vaalitoimikunnasta sekä työsuojelusta ja yhteistoiminnasta on säädetty erikseen lainsäädännöllä. Joroisten kunnan yhteistyötoimikunta vastaa myös työsuojelusta.