Suoraan sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityisopettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti kunnan jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä ja -ryhmässä havainnoimassa, tukemassa ja arvioimassa lasten ja kasvattajien toimintaa.

Varhaiserityisopettajaan voi ottaa yhteyttä, jos huoltajilla tai varhaiskasvatuksenhenkilöstöllä herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee aina ensin huoltajien kanssa ennen yhteydenottoa varhaiserityisopettajaan. Varhaiskasvatushenkilöstö voi pyytää konsultaatiota myös muihin lapsiryhmään liittyvissä asioissa, esimerkiksi oppimisympäristön muokkaamisessa.

Yhteystiedot

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • Tanja Savolainen
  • 040 631 2662
  • tanja.savolainenjoroinen.fi

Design by Digitaali