Asemakaavat

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Sekä yleis- että asemakaavan hyväksyy Joroisten kunnanvaltuusto. Kaavaprosessi voi yleensä viedä vuoden verran, joskus useitakin vuosia.

Joroisissa on kaksi asemakaavoitettua taajamaa, Kirkonkylä ja Kuvansi.

Molemmista taajamista löytyy runsaasti vapaita omakotitalotontteja sekä 5-tien varrelta monipuolisia yritys- ja teollisuustontteja.

Golfalueen asemakaava

Huutokosken teollisuusalueen asemakaavan muutos