Ilmasto-ohjelma

Joroisten kunnan ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.5.2021. Ilmasto-ohjelmalla Joroinen sitoutuu Keski-Savon yhteiseen ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan Keski-Savon seutu on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Keski-Savossa 80 prosenttia vuodesta 2007. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Tavoite

Joroisten kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteena kunnan päästöjen syntymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksen teon tueksi. Ohjelmalla saavutetaan tarkempi näkemys päästöistä, ymmärretään kuntaorganisaation osuus ja mahdollisuudet sekä luodaan toimintamalli, jolla päästöjä voidaan mitata ja seurata.

Ilmasto-ohjelmassa esitetään Joroisten kunnan päästä- ja hiilinielutilanne, arvio päästökehityksestävuoteen 2035 sekä sektorikohtaiset yleiskuvaukset päästöjen muodostumisesta ja arvio päästöjen kehityksestä.

Painopisteet

Joroisten kunnan ilmastotyön painopisteet keskittyvät kestävään energian tuotantoon ja hyödyntämiseen, liikkumiseen yhä ympäristöystävällisemmin ja kestävään maatalouteen. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällistä liikkumista sekä tukea alueen maataloutta matkalla ympäristöystävällisemmäksi kunnaksi.

Joroisten kunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 57,1 kt CO2e. Merkittävimmät päästölähteet ovat maatalous, lämmitys ja tieliikenne. Kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet yhteensä 22 % vuodesta 2005 vuoteen 2018. Arvion mukaan päästöjen vähenemä vuosina 2018-2035 on 44 %, jolloin kokonaisvähenemä vuosina 2005-2035 on arvion mukaan 56%.

Ilmasto-ohjelmat