Talousarviot ja tilinpäätökset

Joroisten kunnan taloudellinen tilanne on kertyneen ylijäämän johdosta kohtuullisen hyvä, mutta erityisesti käyttötalouden puolella toiminta on vielä alijäämäistä.

Kuntatalouden tulevaisuuden tilaa ennustettaessa on huomioitava valtionosuusjärjestelmään kohdistuvat leikkauspaineet, sote- ja maakuntauudistukset vaikutukset ja jo tehdyt päätökset. Myös Suomen ikärakenne on kehittymässä yhä vanhusvoittoisemmaksi ja erityisesti vanhuspalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa.

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 8,6 %.

 Talousarviot

Tilinpäätökset