Suoraan sisältöön

Talousarviot ja tilinpäätökset

Joroisten kunnan taloudellinen tilanne on kertyneen ylijäämän johdosta kohtuullisen hyvä, mutta erityisesti käyttötalouden puolella toiminta on vielä alijäämäistä.

Kuntatalouden tulevaisuuden tilaa ennustettaessa on huomioitava valtionosuusjärjestelmään kohdistuvat leikkauspaineet, sote- ja maakuntauudistukset vaikutukset ja jo tehdyt päätökset. Myös Suomen ikärakenne on kehittymässä yhä vanhusvoittoisemmaksi ja erityisesti vanhuspalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa.

Kunnanvaltuuston kesäkuussa 2015 vahvistamassa strategiassa asetettiin talouden tasapainottamaisen tavoitteeksi yhteisvaikutukseltaan miljoonan euron tasapainotustoimet vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21,25 %.

 Talousarviot

Tilinpäätökset

Design by Digitaali