Elinkeinotoimi

Joroisten kunnan elinkeinotoimi on osa seudullista ja valtakunnallista Yritys – Suomi yrityspalveluverkostoa. Elinkeinotoimea edustaa elinkeinoasiamies. Luottamushenkilö-organisaationa elinkeinoasioissa toimii kunnanhallitus.

Kunta ostaa aloittavien yritysten palvelut Keski-Savon Uusyrityskeskus Wäläkky ry:ltä.

Tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille
Uusyrityskeskus Wäläkky

Yhteystiedot

  • Yritysasiantuntija
  • Joonas Tyrväinen
  • 040 751 4777
  • joonas.tyrvainennavitas.fi