Suoraan sisältöön

Vaalit ja äänestäminen

Äänioikeusikäisiä ovat ne, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. 

Valtiollisissa vaaleissa ovat asuinpaikasta riippumatta äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset Suomen kansalaiset.

Europarlamenttivaaleissa ovat lisäksi äänioikeutettuja ne EU:n jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat maistraatille ilmoittaneet haluavansa olla täällä äänioikeutettuja. 

Kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan ne, joiden kotikunta on Suomessa. Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja ovat EU:n jäsenvaltion kansalaiset. Muut ulkomaalaiset ovat myös äänioikeutettuja, jos he ovat asuneet vakinaisesti Suomessa yli kaksi vuotta. 

Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus äänestää missä tahansa yleisessä kotimaisessa tai ulkomaisessa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja on mainittu kotiin postitetussa ilmoituskortissa. 

Joroisten kunnanvaltuusto on päättänyt vuonna 2012, että Joroisissa on vain yksi ää­nestysalue. Tämä tarkoittaa, että varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain Joroisten kirkonkylän koulukeskuksessa. Äänestettäessä on todistettava henkilöllisyytensä. 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit joka viides vuosi. 

Lisätietoja oikeusminiesteriön vaalisivuilta.

Yhteystiedot

Joroisten kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri
Talous- ja hallintojohtaja
Vesa Ellonen
Puh. 040 626 7070
vesa.ellonen@joroinen.fi 

Design by Digitaali