Vaalit ja äänestäminen

Äänioikeusikäisiä ovat ne, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

Valtiollisissa vaaleissa ovat asuinpaikasta riippumatta äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset Suomen kansalaiset.

Europarlamenttivaaleissa ovat lisäksi äänioikeutettuja ne EU:n jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat maistraatille ilmoittaneet haluavansa olla täällä äänioikeutettuja.

Kuntavaaleissa ja aluevaaleissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan ne, joiden kotikunta on Suomessa. Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja ovat EU:n jäsenvaltion kansalaiset. Muut ulkomaalaiset ovat myös äänioikeutettuja, jos he ovat asuneet vakinaisesti Suomessa yli kaksi vuotta.

Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus äänestää missä tahansa yleisessä kotimaisessa tai ulkomaisessa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja on mainittu kotiin postitetussa ilmoituskortissa.

Joroisten kunnanvaltuusto on päättänyt vuonna 2012, että Joroisissa on vain yksi ää­nestysalue. Tämä tarkoittaa, että varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain Urheilutalolla. Äänestettäessä on todistettava henkilöllisyytensä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi ja
 • Euroopan parlamentin vaalit joka viides vuosi.

Vuosina 2024-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit:

 • 2024 Presidentinvaali ja Europarlamenttivaalit
 • 2025 Alue- ja kuntavaalit
 • 2026
 • 2027 Eduskuntavaalit
 • 2028
 • 2029 Alue- ja kuntavaalit ja Europarlamenttivaalit
 • 2030 Presidentinvaali
 • 2031 Eduskuntavaali
 • 2032
 • 2033 Alue- ja kuntavaalit
 • 2034 Europarlamenttivaalit
 • 2035 Eduskuntavaali

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta.