Suoraan sisältöön

Yksityistiet

Joroisissa on kunnan yksityistieavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä noin 300 km. Näiden lisäksi on satoja kilometrejä pienempiä loma-asunnoille meneviä teitä ja metsäautoteitä.

Ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisten yksityisteiden kunnossapitokuluihin on mahdollista saada avustusta kunnalta. Avustuksen suuruus on enintään 50-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista, mutta kuitenkin korkeintaan 80 % toteutuneista kustannuksista. 

Lisäksi kunta voi avustaa teiden peruskorjauksissa. Avustuksen suuruus riippuu vuotuisesta määrärahasta ja hakijoiden määrästä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vuotuinen kunnossapitoavustus

Vuotuiset kunnossapitoavustukset haetaan elokuun loppuun mennessä.

Peruskorjausten hakuaika on jatkuva tai niin pitkään kuin määrärahoja riittää.

1.1.2019 voimaan astuneesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista yksityisteihin liittyvään päätöksentekoon voi lukea lisää Maamittauslaitoksen tiedotteesta (pdf).

Yksityisteiden tietopaketti

Yhteystiedot

  • Tekninen johtaja
  • Petri Miettinen
  • 040 661 4342
  • petri.miettinenjoroinen.fi

Design by Digitaali