Maankäytön kehityskuva 2024

Joroisten kunnan maankäytön kehityskuva 2040 on strateginen suunnitelma siitä, millä edellytyksillä Joroisten kunnan alueella suositellaan toteutettavaksi laajamittaista uusiutuvan energian tuotantoa voimalan koko elinkaari huomioiden. Suunnitelma koostuu selostusosasta ja energiakartasta. Maankäytön kehityskuvalla edistetään Joroisten ilmasto-ohjelman toteutumista. Suunnitelmaa on tarkoitus noudattaa ohjeena ja suosituksena kaavoitettaessa ja luvitettaessa laajamittaisia uusiutuvan energian tuotantohankkeita Joroisten kunnan alueella. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on lisätä maanomistajien ja kuntalaisten oikeuksien, etujen, tiedonsaannin ja tasa-arvoisuuden toteutumista hankkeissa.

Joroisten maankäytön kehityskuva 2040 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.11.2023 strategisena asiakirjana osana kuntastrategiaa. Energiakarttaa päivitetään vireillä olevien ja vireille tulevien hankkeiden osalta jatkuvasti ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Maankäytön kehityskuva 2040 (pdf)

Energiakartta_Lokakuu (pdf)