Asiakasmaksut ja tuloselvitys

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varhaiskasvatuksen laajuus.

Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti.

Tuloselvityksen voit tehdä sähköisesti varhaiskasvatuspäätöksessä olevan linkin kautta tai alla olevalla paperisella tuloselvityslomakkeella. Mikäli tuloselvitystä ei ole saatu määräaikaan mennessä, maksuksi määrätään laissa säädetty korkein maksu. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen ilman tuloselvityksen tekoa.

Mikäli käytössäsi on Suomi.fi -palvelu, saat päätöksen asiakasmaksusta sähköisesti. Muussa tapauksessa päätös lähetetään postitse.

Tuloselvityslomakkeet:

Maksujen määräytymisen perusteet:

Laskutus

Joroisten kunnassa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Perheet voivat valita tarvitsemansa tuntimäärän/kuukausi ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varatun tuntirajan mukaan.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Yhteystiedot

Lisätietoa asiakasmaksuista antaa varhaiskasvatuksen toimistosihteeri.

  • Toimistosihteeri
  • Sisko Turunen
  • 040 663 8840
  • sisko.turunenjoroinen.fi

Tuntikertymän seuraaminen

Huoltajat voivat tarkastella tuntikertymää sähköisessä asiointipalvelussa.

Mikäli kuukauden aikana käytetyt tunnit ylittävät varattujen tuntien määrän yli kahdella tunnilla, peritään maksu seuraavan maksuluokan mukaan.