Asiakasmaksut ja tuloselvitys

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varhaiskasvatuksen laajuus.

Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti.

Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten pyydetään varhaiskasvatuspaikan myöntämisen yhteydessä. Mikäli tuloselvitystä ei ole saatu määräaikaan mennessä, maksuksi määrätään laissa säädetty korkein maksu. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen ilman tuloselvityksen tekoa.

Asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen maksupäätös kotiin.

Maksujen määräytymisen perusteet:

Tuloselvityslomakkeet:

Laskutus

Joroisten kunnassa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Perheet voivat valita tarvitsemansa tuntimäärän/kuukausi ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varatun tuntirajan mukaan.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Yhteystiedot

Lisätietoa asiakasmaksuista antaa varhaiskasvatuksen toimistosihteeri.

  • Toimistosihteeri
  • Sisko Turunen
  • 040 663 8840
  • sisko.turunenjoroinen.fi
 

Hoitotunteja seurataan NFC-tunnisteilla

Perheelle jaetaan jokaista lasta kohden kaksi NFC-tunnistetta eli tägiä, joilla leimataan kännykkään varhaiskasvatukseen tullessa ja lähtiessä. Huoltajat kuittaavat tägit saaduiksi ja palautetuiksi. Kadonneesta tägistä perimme kymmenen euroa.

Huoltajat voivat tarkastella tuntikertymää sähköisessä asiointipalvelussa.

Mikäli kuukauden aikana käytetyt tunnit ylittävät varattujen tuntien määrän yli kahdella tunnilla, peritään maksu seuraavan maksuluokan mukaan.