Varhaiskasvatussuunnitelma

Joroisten varhaiskasvatusta ohjaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Lisäksi jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen vasu, jonka tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vasun tekoon osallistuvat myös huoltajat.

Lapsen vasu on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien vasu-keskustelussa yhdessä laatima sopimus siitä, kuinka kasvattajien tulee toimia, jotta lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistetään. Tarvittaessa vasu-keskustelussa käytetään apuna tulkkia.

Vasu laaditaan heti, kun henkilökunta on tutustunut lapseen riittävästi, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Jatkossa vasu laaditaan syksyllä ja sitä arvioidaan keväällä, tarvittaessa useammin. 

Huoltajat osallistuvat varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Jokaisesta yksiköstä löytyy seinältä toivepuu, johon huoltajat voivat kirjata omia tai lasten toiveita. Huoltajilta kysytään toimintakauden alussa toiveita toiminnalle, esimerkiksi yhteiset tapahtumat. Huoltajat voivat arvioida vuoden aikana esim. ilmapiiriä, varhaiskasvatusyksikön tiloja jne.