Koulukuljetukset

Maksuttoman koulukuljetuksen saavat ne peruskoulun 0 – 2 lk oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km. Vanhemmille oppilaille kuljetus tarjotaan, jos heidän koulumatkansa ylittää 5 km.

Harkintaan perustuen voidaan maksuton kuljetus myöntää, jos koulumatka oppilaan iän ja terveyden huomioon ottaen on liian rasittava tai vaarallinen. Tällöin kuljetusta tulee hakea ja hakemukseen liittää sitä tukevat asiantuntijalausunnot.  Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään LVM:n, Tiehallinnon ja Kuntaliiton kehittämää KOULULIITU -arviointimenetelmää.

Joroisten kunta noudattaa oheisia koulukuljetusperiaatteita.

Sivistysjohtaja ratkaisee harkinnanvaraiset kuljetukset, joita voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan.

Lukuvuoden 2024-25 koulukuljetustiedote

  • Koulukuljetustiedot (pdf)
  • Kuljettajien yhteystiedot (pdf)

Huomaathan, että linja-autoaikatauluissa ja liikennöitsijöissä voi olla muutoksia
edelliseen vuoteen nähden.

Oppilaskohtaiset koulukuljetustiedot löytyvät myös Wilmasta välilehdeltä Tulosteet.

Yhteystiedot

Kuljetukseen liittyvissä oppilaskohtaisissa asioissa voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilman viestin välityksellä sivistystoimen sihteeri Mira Heilimo-Räsäseen.

Puh. 040 664 6774

Lomakkeet