Glamping-opinnäytetyö Joroisten matkailun kehittämiseen valmistui

Matkailun kehittämistä ja etenkin majoitustarjonnan lisäämistä Joroisissa tukeva opinnäytetyö on valmistunut Savonia-ammattikorkeakoulussa. Outi Kinnusen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opinnäytetyö on nimeltään Glampingtoiminnan suunnittelu kehittävän matkailun periaatteilla.

Opinnäytetyön tilaaja on Joroisten kunta, joka aloitti opinnäyteyhteistyön Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2023 alussa. 

Kunta on tiedostanut tarpeen saada lisää majoituskapasiteettia Joroisiin. Opinnäytetyön mukaan sekä OECD:n että Sitran megatrendit sisältävät asioita, jotka näkyvät kehittävän matkailun periaatteissa.

Glamping, joka tulee sanoista glamorous camping ja viittaa luksuksen omaiseen retkeilyyn, on yksi mahdollisuus nykyisille ja tuleville joroislaisille toimijoille tarjota majoitusta kohtuullisella alkuinvestoinnilla.

Opinnäytetyön mukaan kehittävä matkailu pyrkii vaikuttamaan myönteisesti sekä matkailijoiden että matkakohteiden kehitykseen esimerkiksi kulttuurien vuorovaikutuksen, kestävän kehityksen, ympäristön arvostuksen sekä uuden oppimisen ja opettamisen kautta. Matkailijat voisivat vaikkapa osallistua paikallisten yhteisöjen projekteihin ja tukea paikallisia yhdistyksiä. 

Opinnäytteeseen voi tutustua täällä. Mikäli mallin kokeileminen ja toteuttaminen Joroisissa kiinnostaa, yhteyttä kannattaa ottaa yritysasiantuntija Joonas Tyrväiseen

Glampingtarjonta Joroisissa on kirjattu myös Pohjois-Savon liiton rahoittaman EAKR-hankkeen Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä tuottamaan Logistisesti loistava – Joroinen 2030 -Master Planiin.