Kuulutukset

SAS-toiminta 1.1.-30.6.2019

Tietoa odotusajoista 

SAS-toiminta                                                                                                           30.6.2019

Pitkäaikaiselle hoivapaikalle asiakkaiden sijoittaminen tapahtuu hakemusten perusteella. Hoivapaikkaan sijoittamisesta päättää Joroisissa SAS-työryhmä.

Valviran ohjeen (8/2013) mukaan odotusajat tulee julkaista siten, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Joroisissa ilmoituspaikkoina ovat kunnantalo, terveyskeskus ja kotihoidon ilmoitustaulut sekä nettisivut.

Ajalla 1.1.- 30.6.2019 hoivapaikkahakemuksia saapui 12 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika oli 24 vuorokautta. 

Omaishoidon tuki

Hakemuksia ajalla 1.1. – 30.6.2019 tuli omaishoitoon yli 65-vuotiaiden osalta Joroisissa 7 kappaletta. Asiakas sai päätöksen omaishoidon tuesta 50 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.