Kuulutukset

Lainvoimaisuuskuulutus

KUULUTUS 

Tällä kuulutuksella saa valtuuston 11.5.2020 tekemä päätös § 14, Pihlasjärven Pannulahden ranta-asemakaava, lainvoiman.
 

Joroinen 23.6.2020
Kunnanhallitus