Kuulutukset

Metsähallitus, hallintopäätös luonnonsuojelulaki 15 §

Metsähallitus on 16.3.2020 antanut luonnonsuojelulain 15 §:n mukaisen hallintopäätöksen minkin, supikoiran ja kanadanmajavan vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueilla.

Yleistiedoksiantona annettava päätös liitteineen on nähtävissä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/kuulutukset 22.4.2020 saakka.